Krannin tila

Pala Nurmijärven historiaa

Krannin tilan historia

Ota yhteyttä

Krannin tilan historiaa

Krannin tilalla on pitkä ja mielenkiintoinen historia. Tila sijaitsee Uudellamaalla, Nurmijärven kunnan Lepsämän kylässä. Kranni erotettiin omaksi tilakseen vuonna 1558. Tila oli kooltaan yhden manttaalin suuruinen eli noin 590 hehtaaria. 1500- ja 1600-luvulla tila oli osittain tyhjillään ja yhteisviljelyssä entisen emätila Palsin kanssa. Tuon jälkeen Krannin tila on ollut yhtäjaksoisesti asuttuna ja saman suvun hallussa. 1700-luvulla tilalla harjoitettiin jo maataloutta sekä lisäansioita saatiin luvanvaraisella viinanpoltolla. Isojaon jälkeen tilan pinta-alaksi määräytyi 240 hehtaaria. 1800-luku oli Krannin tilalla vävyjen vuosisata. Useiden sukupolvien ja avioliittojen myötä Krannin kantatilasta lohkottiin erillisiä tiloja ja torppia.

Krannin tila 1930-luvulla

Krannin tilan nykyinen päärakennus on peräisin 1920-luvulta. Uusi navetta valmistui tilan isännän ja poikien toimesta vuonna 1935. Vuonna 1941 tilan päärakennuksen pärekatto syttyi leipomispäivänä tuleen, joka kuitenkin saatiin miesvoimin sammutettua. 1950-luvulla syttynyt tulipalo saatiin sammumaan uudella keksinnöllä, jauhesammuttimella. 1950-luvulla tilalle valmistui myös puimala sekä uusi aitta, sauna ja leivintupa. Tuolloin päärakennus myös nykyaikaistettiin. Lypsykarjaa Krannin tilalla pidettiin vuoteen 1962 ja lihakarjaa vuoteen 1979 asti. Ensimmäisessä tulipalossa tuhoutunut päärakennuksen etelänpuoleinen harja rakennettiin uudelleen 2000-luvulla, jolloin päärakennus saneerattiin perusteellisesti alkuperäiseen ulkoasuunsa, vanhoja rakennusmenetelmiä käyttäen.

Remontin jälkeen vuonna 2003

Nykyisin Krannin tila on keskittynyt viljanviljelyyn ja metsätalouteen. Tilalla viljellään sekä omia että vuokrattuja peltoja käyttäen suorakylvömenetelmää sekä perinteistä maanmuokkausta suosivaa menetelmää. Tilalla viljellään vehnää, kauraa, ohraa ja ruista – perinteisiä viljakasveja. Tila tuottaa myös heinää lähialueen hevostallille. Viljalajikkeista ruis kylvetään syksyllä ja muut keväällä. Krannin tilalla tuotetaan vuosittain 150 000–200 000 kg viljaa, joista nykyisin lähes kaikki myydään tilalta suoraan tuoreina myllytuotteina asiakkaille ja asiakasyrityksille.  Tilan viljat käsitellään ja varastoidaan omassa kuivaamossa. Krannin tila tekee tiivistä yhteistyötä naapuriviljelijöiden kanssa. Tila tulee siirtymään tulevaisuudessa luomukantaan ja tilalle rakennetaan kauranjalostukseen erikoistunut mylly syksyllä 2017.

Krannin tila tänäpäivänä

Anne Lukana

Emäntä

Olli Lukkarinen

Isäntä