Krannin tila

Pala Nurmijärven historiaa

Krannin tilan historia

Ota yhteyttä

Krannin tilan historiaa

Krannin tilalla on pitkä ja mielenkiintoinen historia. Tila sijaitsee Uudellamaalla, Nurmijärven kunnan Lepsämän kylässä. Kranni erotettiin omaksi tilakseen vuonna 1558. Tila oli kooltaan yhden manttaalin suuruinen eli noin 590 hehtaaria. 1500- ja 1600-luvulla tila oli osittain tyhjillään ja yhteisviljelyssä entisen emätila Palsin kanssa. Tuon jälkeen Krannin tila on ollut yhtäjaksoisesti asuttuna ja saman suvun hallussa. 1700-luvulla tilalla harjoitettiin jo maataloutta sekä lisäansioita saatiin luvanvaraisella viinanpoltolla. Isojaon jälkeen tilan pinta-alaksi määräytyi 240 hehtaaria. 1800-luku oli Krannin tilalla vävyjen vuosisata. Useiden sukupolvien ja avioliittojen myötä Krannin kantatilasta lohkottiin erillisiä tiloja ja torppia.

Krannin tila 1930-luvulla

Krannin tilan nykyinen päärakennus on peräisin 1920-luvulta. Uusi navetta valmistui tilan isännän ja poikien toimesta vuonna 1935. Vuonna 1941 tilan päärakennuksen pärekatto syttyi leipomispäivänä tuleen, joka kuitenkin saatiin miesvoimin sammutettua. 1950-luvulla syttynyt tulipalo saatiin sammumaan uudella keksinnöllä, jauhesammuttimella. 1950-luvulla tilalle valmistui myös puimala sekä uusi aitta, sauna ja leivintupa. Tuolloin päärakennus myös nykyaikaistettiin. Lypsykarjaa Krannin tilalla pidettiin vuoteen 1962 ja lihakarjaa vuoteen 1979 asti. Ensimmäisessä tulipalossa tuhoutunut päärakennuksen etelänpuoleinen harja rakennettiin uudelleen 2000-luvulla, jolloin päärakennus saneerattiin perusteellisesti alkuperäiseen ulkoasuunsa, vanhoja rakennusmenetelmiä käyttäen.

Remontin jälkeen vuonna 2003

Nykyisin Krannin tila on keskittynyt viljanviljelyyn ja metsätalouteen. Tila siirtyi luomuviljelymenetelmään keväällä 2018, saaden luomusertifikaatin siirtymäkausien jälkeen syksyllä 2020. Tilalla viljellään sekä omia että vuokrattuja peltoja käyttämättä kemiallisia aineita ja kasvinsuojeluaineita. Tilalla viljellään vehnää, kauraa, ohraa, ruista – perinteisiä viljakasveja sekä luomuun siirtymisen myötä hernettä. Tila tuottaa myös heinää lähialueen hevostallille. Viljalajikkeista ruis kylvetään syksyllä ja muut keväällä. Krannin tilalla tuotetaan vuosittain 150 000–200 000 kg viljaa ja palkokasveja, joista nykyisin lähes kaikki myydään tilalta suoraan tuoreina myllytuotteina asiakkaille ja asiakasyrityksille.  Tuotevalikoimaan kuuluu yli 20 erilaista tuotetta. Viljat ja palkokasvit kuivataan, käsitellään ja varastoidaan tilan kuivaamossa. Krannin tila tekee tiivistä yhteistyötä naapuriviljelijöiden kanssa. Krannin tilalla avautui Suomen uusin kauramylly maaliskuussa 2018 erikoistuen edelleen kauratuotteiden valmistukseen.

Krannin tila tänäpäivänä

Krannin tilan isäntäpariskunta Anne ja Olli